Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Logotyper

Information om logotypen och exempel på hur den kan och inte ska användas finns längre ner på sidan.

Nedladdningsbara logotypfiler

Umeå kommun, för tryck

Umeå kommun, för skärm och system

Umeå kommun, för CAD

Om logotypen

Umeå kommuns logotyp består av en unik ordbild med en integrerad symbol i Å:et. Läsbarheten är hög även i små storlekar. Det visuella uttrycket är starkt och tar för sig, samtidigt som formerna är mjuka och välkomnande. Färgskalan hämtas från Umeås grönskande björkar och det spirande lövet andas växtkraft.

Umeå kommuns huvudlogotyp har tre nyanser av grönt och ska alltid användas om fyrfärgstryck på vit eller ljusgrå bakgrund är möjligt.

Logotypen får inte beskäras, vridas, typograferas om, färgsättas annorlunda eller på annat sätt avvika från originalet.

Storlekar

Minsta tillåtna storlek för grundformen är 25 millimeter. Minsta storleken för de enfärgade varianterna är 20 millimeter.

Friyta

Friytan säkerställer att logotypen syns tydligt och har god läsbarhet. Den text- och objektfria ytan skyddar också logotypens visuella integritet. Ju större friyta, desto starkare intryck.

När logotypen exponeras tillsammans med andra logotyper är friytan extra viktig. Friytan utgår från bredden och höjden på bokstaven M i ordbilden.

Illustration som visar minsta tillåtna friyta runt logotypen

Logotypvarianter

 1. Umeå kommuns huvudlogotyp
 2. Negativ/vit
 3. Svart
 4. Enfärgad grön
Fyra varianter av logotypen

Huvudlogotypen i tre nyanser av grönt ska alltid användas om fyrfärgstryck på vit eller ljusgrå bakgrund är möjligt. När den inte passar kan någon av de tre andra varianterna användas.

Rätt logotypvariant i rätt sammanhang säkerställer att logotypen syns tydligt och har god läsbarhet. Umeå kommun blir en stark avsändare.

Umeå kommuns huvudlogotyp ska alltid användas i första hand. När den inte fungerar ersätts den med en annan variant beroende på bakgrund och produktionsteknik.

Tillåtna varianter

 1. Fyrfärg på vitt
 2. Fyrfärg på ljusgrått eller ljus metall
 3. Negativ på svart
 4. Negativ på färgplatta
 5. Negativ på mörk bild
 6. Svart på vitt
 7. Svart på ljus bakgrund
 8. Svart på ljus, lugn bild
 9. Enfärg på vitt, endast vid enfärgstryck
 10. Enfärg på ljusgrått eller ljus metall, endast enfärgstryck
 11. Enfärg på svart. Endast specialfall där avsändaren Umeå kommun på annat sätt tydligt framgår i sammanhanget. Kontrasten är nämligen sämre än i övriga alternativ. Konsultera alltid kommunikationsfunktionen om behovet uppstår.
Tillåtna varianter av logotypen

En felaktig logotypvariant syns dåligt, är svår att läsa och Umeå kommun blir en otydlig avsändare.

Varianter som inte är tillåtna

 1. Fyrfärg på färgad bakgrund
 2. Fyrfärg på bild
 3. Negativ på ljus bakgrund
 4. Negativ på ljus bakgrundsbild
 5. Svart på färgplatta
 6. Svart på mörk bakgrundsbild
 7. Enfärg på färgad bakgrund
 8. Enfärg på bild
 9. Fyrfärgsvariant i gråskaletryck
Sidan publicerades