Mallar

Här finns olika typer av mallar som gör det enklare att följa den grafiska profilen.

Inbyggda mallar i Word

 • Använd kommungemensamma mallar för Word direkt i programmet, under fliken "Umeå kommmun, mallar" i menyraden.
 • Det finns mallar för olika slags dokument, brev, trycksaker, mötesanteckningar, projektbeskrivingar, kvalitetsdokument med flera.

Mallar för nerladdning

Vid distansarbete krävs VPN för att öppna det inbyggda mallbiblioteket i Word, men du kan också ladda ner dem här. Högerklicka på mallen och välj "Spara mål som ...":

Se även mallar för namn- och verksamhetsskyltar i Word längre ner på sidan.

 • Använd mall för Powerpoint när du ska göra en presentation för Umeå kommun.
 • Välj widescreenmallen om du vet att du ska visa presentationen på en widescreen-skärm.

1. Ladda hem mallfiler

 • Högerklicka på fillänken och spara ner med filändelsen .potx, en mallfil.
 • Öppna mallfilen genom att klicka på filen.
 • Spara den slutliga presentationen i Powerpointformat (.pptx).

2. Skapa en ny presentation

 • Dubbelklicka på den nerladdade filen för att öppna Powerpoint och en kopia i pptx-format.
 • Öppna aldrig mallfilen direkt i Powerpoint om du inte har för avsikt att editera och spara ändringarna i den.

Färdiga presentationer

Färdiga powerpointpresentationer om Umeå (svenska och engelska)

Forms

Mall Forms (online)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Presentationer, Sway

 • Spara ner mallen som en egen kopia.
 • Klicka på de tre punkterna uppe till höger och välj "Duplicera den här Sway-ytan".

Mall Sway (online), vänsterställd, med exempel på innehålllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mall Sway (online), vänsterställd, utan innehålllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Använd mallar för namn- och verksamhetsskyltar till utställningar, mässor och andra evenemang där Umeå kommun deltar.
 • Mallarna är sparade som word-dokument och använder standardteckensnitt för enkel hantering.

Namnskylt i namnbricka

Namnskylten är anpassad för en namnskyltsficka i format 60x90 millimeter.

 • Klicka på länken för att öppna mallen.
 • Fyll i namn och övriga uppgifter.
 • Skriv ut i färg.
 • Skär eller klipp strax innanför den grå ramen på namnskylten och sätt skylten i fickan.

Verksamhetsskylt på bord

 • Klicka på länken för att öppna mallen.
 • Fyll i namn och övriga uppgifter.
 • Skriv ut i färg.
 • Vik pappret (A4) i tre delar på tvären så att det bildar en skylt att ställa på bordet. Tejpa eventuellt ihop skylten på baksidan, så att den håller ihop.

Namnskylt vid rum, Word

 • Använd mallar för namnskylt vid arbets- och mötesrum.
 • Mallarna är anpassade för skylthållarsystem "Modulex". Instruktion ingår i mallarna.

 • Ladda ner komprimerade filer med Indesign-mallar för A3, A4, A5 och för rollup.
 • Välj "Indesign mall" om du använder InDesign 6 eller CC.

Kommunala verksamheter med egna flaggstänger som vill hissa flagga med Umeå kommuns logotyp kan använda den här mallen. Logotypen är i vitt på dekorplatta. Använd inte grön logotyp på vit bakgrund, eftersom sådana flaggor snabbt blir smutsiga.

 • Beställ från kommunens upphandlade tryckeri.
 • Byt ut flaggan när den blir sliten.

Mallen är ett tryckfärdigt original. Vid beställning från tryckeri, bifoga filen och ange önskad storlek, beroende på flaggstångens längd. Om flaggstångens längd är 12 meter bör flaggan vara 3 meter bred. Om flaggstångens längd är 10 meter bör flaggan vara 2,5 meter bred. Om flaggstångens längd är 8 meter bör flaggan vara 2 meter bred.

Sidan publicerades