Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Rollups

Betraktningsavstånd och specifika tillgänglighetskrav för enheten, till exempel att ingen löpande text bör placeras närmare golvet än 60–70 cm, gör att allt innehåll inte höjdledcentrerar.

På rolluper finns endast en eller två spalter för att hålla god läsbarhet vid den textstorlek som krävs.

Mått och layout

Baseras på rollupmåtten 850x2000 mm.

Logotypens bredd: 280 mm

Marginaler: 85 mm

Spalter: 2

Rader: 18 st (ingen löpande text får placeras i de sex nedersta raderna)

Typsnittsstorlekar

Brödtext och webbavsändare: 80/104

Ingress: 110/132

Sidan publicerades