Mer snö på gång

Från torsdag morgon 21 januari väntas mer snö över Västerbottens kustland. SMHI varnar för cirka 25–35 cm på kort tid, frisk vind och risk för kraftig drivbildning. Snöfallet väntas avta på fredag morgon, men från fredag kväll/lördag morgon kan det komma ytterligare cirka 30 cm snö. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglag och verksamheter. Var ute i god tid, planera för resor och var försiktig i trafiken.

Mer snö på gång

Från torsdag morgon 21 januari väntas mer snö över Västerbottens kustland. SMHI varnar för cirka 25–35 cm på kort tid, frisk vind och risk för kraftig drivbildning. Snöfallet väntas avta på fredag morgon, men från fredag kväll/lördag morgon kan det komma ytterligare cirka 30 cm snö. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglag och verksamheter. Var ute i god tid, planera för resor och var försiktig i trafiken.

Funktionshinderfrågor, delaktighet

Umeå kommuns funktionshinderråd, UFR

UFR är ett formellt samverkansforum där rådets medlemmar är företrädare för olika funktionshinderorganisationer samt politiker från kommunala nämnder. Ett viktigt syfte med UFR är att ge personer med funktionsnedsättning ökad delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället.

Umeå kommuns funktionshinderråd

Föreningar som arbetar med funktionshinderfrågor

I Umeå finns ett antal olika föreningar för funktionshindrade. Föreningarna ger stöd och hjälp till sina medlemmar, anordnar olika aktiviteter och sprider information till allmänheten, andra organisationer och myndigheter. Ett viktigt arbete för föreningarna är att bevaka intressen och arbeta för förbättringar när det gäller personligt stöd och samhällsplanering i stort.

Sök föreningar

Handikappolitiskt program i Umeå

Umeå kommun har en handlingsplan för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet i kommunen.

Läs mer om handlingsplanen och tillgänglighet i Umeå kommun.

Sidan publicerades