Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Exempel på beräkning av avgift

Sidan publicerades

Din faktiska avgift kan vara lägre än beloppen som anges ­beroende på din betalningsförmåga. När avgiften beräknas tas hänsyn till att du ska ha kvar pengar för att täcka normala levnadskostnader samt att kunna betala hyran. Denna summa kallas förbehållsbelopp. Om din inkomst är lägre än förbehållsbeloppet betalar du ingen avgift. Förbehållsbeloppet består av din hyra tillsammans med ett lagstadgat minimibelopp. Nedan ser du aktuella minimibelopp och exempel på beräkning av avgift.

Aktuella minibelopp för hemtjänst

För dig som är 65 år eller äldre

Ensamstående 5339 kr per månad.
Sammanboende 4512 kr per månad.

För dig som är yngre än 65 år

Ensamstående 5873 kr per månad.
Sammanboende 4963 kr per månad.

Exempel på beräkning av avgift

Nedan ser du exempel på beräkning av avgift för hemtjänst. Avgiften utgör skillnaden mellan inkomst och förbehållsbelopp (hyra och minimibelopp). Inkomst - förbehållsbelopp= ditt avgiftsutrymme.

Exempel 1, en ensamstående person

En ensamstående person som har en inkomst efter skatt på 7400 kr samt ett bostadstillägg på 3640 kr har en total inkomst på 11040 kr. Minimibeloppet för ensamstående är 5339 kr. Tillsammans med en hyra på 4300 kr blir förbehållsbeloppet 9639 kr. Inkomsten är då 1 401 kr högre än förbehållsbeloppet per månad (inkomst 11040 kr minus förbehållsbelopp 9639 kr=1401 kr). Avgift som kan betalas per månad är 1 401 kr. Om inkomsten är lägre än förbehållsbeloppet kan ingen avgift betalas.

Exempel 2, sammanboende makar

För sammaboende makar som båda har hemtjänst räknas inkomsterna samman och delas med två. Om två makar har en inkomst på 12700 kr respektive 6650 kr efter skatteavdrag har de en total inkomst på 19350 kr. Inkomsten delas på två och blir 9675 kr. Minimibeloppet för sammanboende makar är 4512 kr. Tillsammans med en hyra på 2700 kr blir förbehållsbeloppet 7212 kr per person. Inkomsten för båda makarna är då 2463 kr högre förbehållsbeloppet per månad (inkomst 9675 kr minus förbehållsbelopp 7212 kr=2463 kr). Båda makarna kan betala maximal avgift för hemtjänst 2125 kr per månad. Om inkomsten är lägre än förbehållsbeloppet kan ingen avgift betalas.

Sidan publicerades