Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Swedsom omsorg

Sidan publicerades

Swedsom Omsorg är en hemtjänstutförare som länge har fokuserat på att ge god vård och service på det språket som just du talar. För oss är det väldigt viktigt att brukaren är i centrum och är villiga att göra allt för att just du ska vara nöjd. Därför har vi valt att specialisera oss på att erbjuda hemtjänst på ditt hemspråk. Om du vill ha vård på något annat språk än de vi idagsläget erbjuder är vi alltid redo att hitta ny personal som talar just det språket.

Valbar inom

Umeå stad och omland, Tavelsjö, Sävar/Holmön, Holmsund/Obbola, Hörnefors

Snabba fakta

Organisationsnummer: 556822-2763

Verksam sedan år: 2010

Anställda: -

Kunder: -

Språk: svenska, engelska, arabiska, somaliska, swahili, tigrinja

Inriktning/profil: -

Erbjuder tilläggstjänster: ja

Kundnöjdhet

Procent av brukarna som är nöjd med hemtjänsten: företaget har färre än sju svarande, därför visas inget resultat.

Procent av brukarna som känner du förtroende för personalen: företaget har färre än sju svarande, därför visas inget resultat.

Resultaten är hämtade från Socialstyrelsens brukarenkät 2020. Om du vill kan du ta del av resultaten i sin helhet på Socialstyrelsens webbplats.

Sidan publicerades