trafik, buss, bil, cyklist

Avgift för resa i färdtjänstfordon

Sidan publicerades

Avgiften beror på hur långt du åker. Avgiften följer länets kollektiv­trafiktaxa, med 50 procent tillägg.

  • Betala kontant eller med betalkort.
  • Undvik stora valörer, föraren kan växla maximalt 200 kronor.
  • Du kan också välja att få en faktura månadsvis, mot en extra avgift. Kontakta färdtjänstentreprenören om du önskar det.
  • Prislistan gäller från 2020-03-01.

Prislista

Prislistan anger avstånd i kilometer och avgiften för vuxna i kronor.
Om du är 19 år eller yngre betalar du halva avgiften.

0-7 km: 41 kr
8-15 km: 56 kr
16-22 km: 69 kr
23-30 km: 87 kr
31-37 km: 98 kr
38-45 km: 110 kr
46-52 km: 120 kr
53-60 km: 134 kr
61-67 km: 152 kr
68-75 km: 168 kr
76-82 km: 182 kr
83-90 km: 194 kr
91-97 km: 207 kr
98-105 km: 221 kr

Busskort för dig som är beviljad färdtjänst

Du som har blivit beviljad färdtjänst får åka kostnads­fritt på busslinjer inom Umeå kommun om du visar ett ”busskort för färdtjänst­berättigad”. Du behöver inget busskort om du bara ska resa i färdtjänstfordon.

Om du vill ha ett busskort beställer du det hos ReseInfo på Vasaplan, Skolgatan 65 A i Umeå. Ta med ditt beslutsmeddelande om färdtjänst samt legitimation. Ett ombud ska visa en fullmakt samt din och sin egen legitimation. Maximalt 12 månaders giltighet kan laddas i kortet. Därför är det viktigt att spara beslutsmeddelandet om färdtjänst under hela giltighetstiden.

För mer information om busskortet, mejla fardtjanst@tabussen.nu eller ring 090-70 65 10

Sidan publicerades