Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Patientskada

Om du råkar ut för en skada i samband med hälso- och sjukvård och vill kräva ersättning för den från patientförsäkringen måste du göra en skadeanmälan. Det är du som bestämmer om du ska anmäla eller inte.

Umeå kommun har avtal med Svenska Kommun Försäkrings AB.

Patientförsäkringen omfattar allt inom hälso- och sjukvård som kommunen bedriver.

Vad är en patientskada?

Patientskada är en personskada som uppstått genom någon av de situationer som beskrivs i 6 § patientskadelagen enligt följande:

  • undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
  • fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning
  • felaktig diagnos
  • överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
  • olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
  • ordination av läkemedel i strid med föreskrifter

Så här gör du skadeanmälan

Du som har drabbats av en patientskada hos Umeå kommun har möjlighet att vända dig direkt till vårt försäkringsbolag Svenska Kommun Försäkrings AB med en skadeanmälan. Fyll i blanketten på deras webbplats och skicka den till Svenska Kommun Försäkrings AB. Du har också möjlighet att be kommunen att hjälpa dig med att anmäla skadan.

Skadeanmälan (ifylld blankett) kan skickas in med e-post till kundteam@skfab.se eller som brev till:

Svenska Kommun Försäkrings AB
Drottninggatan 35
803 11 Gävle

Hämta blankett för skadeanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerades