Att arbeta i Umeå

Om du inte har ett arbete
kan du kontakta
Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen.

Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen
hjälper dem som
inte har ett arbete.
De kan hjälpa till med en praktikplats
på en arbetsplats.
De kan hjälpa till med studier
så att du lättare ska få ett arbete.

 
Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen
har hand om kommunens sommarjobb
och praktikplatser för studenter.
De ger särskilt stöd till dem som inte har så mycket utbildning
och till invandrare och funktionshindrade.

Sidan publicerades