Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Sisäympäristö

Inomhusmiljö

Asuntojen ja muiden tilojen sisäympäristö saattaa olla huono ja vaikuttaa terveyteen tai että sen kokee häiritsevänä. Huonon huoneilman syitä voivat olla esimerkiksi kosteus, home, veto tai sopimaton lämpötila. Valitukset asunnon sisäympäristöstä tehdään ensisijaisesti kiinteistönomistajalle. Jos valitus ei johda toimenpiteisiin ja ongelmat jatkuvat, yhteyttä voi ottaa ympäristön- ja terveydensuojeluun (Miljö- och hälsoskydd) joka silloin voi selvittää tilanteen tarkemmin ja lakien ja määräysten nojalla vaatia toimenpiteitä ongelmien poistamiseksi.

Yhteyttä

Ympäristön- ja terveydensuojelu
090-16 10 00 (vaihde)

Sidan publicerades