Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Häckar och buskage

Rätt höjd på häcken ökar säkerheten

Det finns mycket som du som fastighetsägare kan göra för att öka säkerheten för gående och trafikanter. Klippa häcken till exempel! Med fri sikt i gatukorsningar kan onödiga olyckor undvikas, tack vare att trafikanterna hinner upptäcka varandra i tid.

Tänk på att häckar och buskar ska växa innanför ditt eget tomtområde. Växer de utanför finns risken att de tvingar ut fotgängare och cyklister på gatan, vilket ökar risken för trafikolyckor.

Fri sikt

Vid utfart ska sikten vara fri minst 4 meter från gatan eller gångbanan och 20 meter längs gatan (se figur). Har du hörntomt i en korsning där högerregeln gäller, får siktskymmande växter eller föremål maximalt ha en höjd av 80 centimeter i minst 10 meter åt vardera hållet, från hörnet räknat. Det är oavsett om tomten ligger vid en gata, gång- eller cykelväg. Om hörntomten ligger vid en korsning där väjningsplikt eller stopplikt råder gäller andra mått. Kontakta kommunen för hjälp om du är osäker.

Se upp!

Ibland är det omöjligt att hålla växterna innanför tomtgränsen. Då måste du istället se till att gående och andra trafikanter enkelt kan passera under. Vid en gång- eller cykelväg ska den fria höjden vara minst 2,8 meter, utanför centrumfyrkanten* gäller minst 3,5 meter. Över körbana krävs en fri höjd på 4,6 meter. Förutom att växterna inte får skymma sikten eller hindra framkomligheten, måste du även se till att de inte skymmer skyltar, vägmärken eller gatubelysning. Tar växtligheten över kan du indirekt bli skyldig till trafikolyckor.

Läs mer om plantering av träd och buskar

Sikten måste vara fri 4 meter från gatan eller gångbanan. Har du hörntomt (där högerregeln gäller på gatan) gäller det att växterna inte får vara högre än 80 centimeter i minst 10 meter åt vardera hållet.

Sidan publicerades