Rese- och kulturstipendium

Varje år delar kulturnämnden ut två rese- och kulturstipendier inom bildkonst, teater, dans, film, foto, musik och litteratur. Varje stipendium är på 15 000 kronor. Välkommen att föreslå konstutövare du tycker har utmärkt sig för att bli stipendiat.

Kandidater till stipendierna nomineras öppet och du kan föreslå kandidater senast 28 februari. Kulturnämnden beslutar sedan i april/maj vilka som ska få årets rese- och kulturstipendier.

Stipendierna riktar sig i första hand till yngre konstutövare, men personer som nomineras ska vara myndiga. Stipendierna är individuella och kan inte ges till en organisation.

Konstutövaren ska

  • ha varit verksam i Umeå det senaste året inom det konstnärliga området
  • vara mantalsskriven i Umeå kommun
  • inte ha fått Umeå kommuns bildkonststipendium de senaste tre åren.

Man kan bara tilldelas stipendiet en gång.

Föreslå kandidater senast 28 februari

Skicka din nominering senast 28 februari via formuläret.

Välkommen med dina förslag!
Kontaktuppgifter till nominerad person

Sidan publicerades