Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Stäng

Avgifter

Vid förmedling och uthyrning av lokaler och anläggningar till föreningar, organisationer och övriga finns en fastställd taxa. Föreningstaxorna gäller för bidragsberättigade föreningar. De nya taxorna har arbetats fram av fritidsnämnden, tjänstepersoner och Umeå föreningsråd. Se taxor för respektive anläggning i menyn.

Kostnader vid oaktsamhet i lokaler och anläggningar

  • Utrustning/material som inte är återställd (till exempel sarg eller mål som inte är bortplockade): 500 kr
  • Ej stängda fönster: 500 kr
  • Larmutryckning: debiteras faktisk kostnad
  • Beredskapsutryckning: 1 000 kr
  • Utryckning vaktbolag: 1 000 kr
  • Verksamhet på ej bokad tid/i ej bokningsbar lokal: 500 kr/timme
  • Verksamhet på ej bokad tid som innebär övertid för personal: 1 000kr/timme
  • Ej städade omklädningsrum, idrottsytor, läktare, mötesrum med mera: 500 kr/timme
  • Hjälp med inpassering kvällar och helger: 200 kr
  • Material som förstörs av oaktsamhet: debiteras kostnad för sanering, återställning eller inköp, minimigräns 1 000 kr.

Viktig information

Förening som kommer till en lokal/anläggning som inte är i bra skick, exempelvis inte städade omklädningsrum, inte borttagen utrustning, trasig utrustning etcetera är skyldig att meddela det till lokalupplåtaren så fort som möjligt.

Om det händer, ring ronderingen på 070-850 65 36 eller 070-850 65 37.

Sidan publicerades