Avgifter friidrott

Campus friidrottsarena


Föreningstaxa

Privatpersoner

Företag/övriga organisationer

Träning

336 kr/timme

504 kr/tim

672 kr/tim

Träning individuell, 6-månaderskort

882 kr

Träning individuell, 3-månaderskort

564 kr

Träning individuell, månadskort

336 kr

Träning individuell, dagskort

62 kr

Tävling, inklusive utrustning och teknik

2 221 kr

3 331 kr

4 442 kr

Nolia friidrottshall


Föreningstaxa

Privatpersoner

Företag/övriga organisationer

Träning hel/del av hall

För priser, se Nolia Idrottscentrum

Träning individuell, 6-månaderskort

882 kr

Träning individuell, 3-månaderskort

564 kr

Träning individuell, månadskort

336 kr

Träning individuell, dagskort

62 kr

 

Sidan publicerades