Sammanträdeslokaler

Nolia IC


Föreningar

Privatpersoner

Företag/övriga organisationer

Klubban, 7 platser

91 kr/tim

409kr/dag

136 kr/tim

613 kr/dag

182 kr/tim

818 kr/dag

Sargen, 7 platser

91 kr/tim

409 kr/dag

136 kr/tim

613 kr/dag

182 kr/tim

818 kr/dag

Målet, 30 platser

143 kr/tim

643 kr/dag

214 kr/tim

963 kr/dag

286 kr/tim

1 286 kr/dag

Piruetten, 30 platser

143 kr/tim

643 kr/dag

214 kr/tim

963 kr/dag

286 kr/tim

1 286 kr/dag

Umeå energi arena Vatten


Föreningar

Privatpersoner

Företag/övriga organisationer

Guldrummet, 25 platser

143 kr/tim

643 kr/dag

214 kr/tim

963 kr/dag

286 kr/tim

1 286 kr/dag

Umeå energi arena Vind – VIP-avdelningen


Föreningar

Privatpersoner

Företag/övriga organisationer

Hela, 140 platser inkl. kök

376 kr/tim

1 692 kr/dag

564 kr/tim

2 538 kr/dag

752 kr/tim

3 384 kr/dag

Hela, 140 platser exkl. kök

268 kr/tim

1 206 kr/dag

403 kr/tim

1 809 kr/dag

536 kr/tim

2 412 kr/dag

Sjöfruhallen


Föreningar

Privatpersoner

Företag/övriga organisationer

Sammanträdesrum, 25 platser

143 kr/tim

643 kr/dag

214 kr/tim

963 kr/dag

286 kr/tim

1 286 kr/dag

A3 arena


Föreningar

Privatpersoner

Företag/övriga organisationer

Loungen, 60 platser

226 kr/tim

1 017 kr/dag

339 kr/tim

1 525 kr/dag

452 kr/tim

2 034 kr/dag

Bråvallahallen


Föreningar

Privatpersoner

Företag/övriga organisationer

Lejonkulan, 25 platser

143 kr/tim

643 kr/dag

214 kr/tim

963 kr/dag

286 kr/tim

1 286 kr/dag

Centrumhuset Hornet, Hörnefors


Föreningar

Privatpersoner

Företag/övriga organisationer

Kempesalen, 60–80 platser

143 kr/tim

643 kr/dag

214 kr/tim

963 kr/dag

286 kr/tim

1 286 kr/dag

Bruksrummet, 15–20 platser

91 kr/tim

409 kr/dag

136 kr/tim

613 kr/dag

182 kr/tim

818 kr/dag

Varglyan, 6–8 platser

91 kr/tim

409 kr/dag

136 kr/tim

613 kr/dag

182 kr/tim

818 kr/dag

Hörnträffen, 20–70 platser

118 kr/tim

531 kr/dag

177 kr/tim

796 kr/dag

236 kr/tim

1 062 kr/dag

Bäcken, 4–8 platser

91 kr/tim

409 kr/dag

136 kr/tim

613 kr/dag

182 kr/tim

818 kr/dag

Gymnastikens hus


Föreningar

Privatpersoner

Företag/övriga organisatioiner

Mötesrum, 18 platser

91 kr/tim

409 kr/dag

136 kr/tim

613 kr/dag

182 kr/tim

818 kr/dag

Suans mötesplats, Mariehem


Föreningar

Privatpersoner

Företag/övriga organisationer

Blåmesen, 20 platser

91 kr/tim

409 kr/dag

136 kr/tim

613 kr/dag

182 kr/tim

818 kr/dag

Talgoxen, 24 platser

143 kr/tim

643 kr/dag

214 kr/tim

963 kr/dag

286 kr/tim

1 286 kr/dag

Kaféet, 35 platser

143 kr/tim

643 kr/dag

214 kr/tim

963 kr/dag

286 kr/tim

1 286 kr/dag

Tranan, ca 60 platser

143 kr/tim

643 kr/dag

214 kr/tim

963 kr/dag

286 kr/tim

1 286 kr/dag

Ålidhemsskolans idrottshall


Föreningar

Privatpersoner

Företag/övriga organisationer

Teorilokal, 30 platser

143 kr/tim

643 kr/dag

214 kr/tim

963 kr/dag

286 kr/tim

1 286 kr/dag

Sidan publicerades