Vatten som slår mot klipporna i Kont.

Strömbäck-Kont

Naturen i naturreservatet Strömbäck-Kont är ett resultat av inlandsis och hav och därför är floran här den mest artrika efter Västerbottenskusten. I området finns ett flertag grill- och rastplatser. Runt Kont är vägen så väl preparerad att man tar sig fram även med rullstol. Längs slingan kan man uppleva det mesta reservatet har att erbjuda. Många andra stigar finns också i området.

I östra sidan av Våtöberget finns en liten, slipad strandgrotta. Du når grottan enklast från vandringleden från Strömbäck där den passerar förbi Hästhagen.

Artrik flora och rikt djurliv

Floran i området är artrik. Vidögerns orörda granskog är unik och djurlivet är rikt. Här finns älg, rådjur, grävling och hermelin. Vid Strömbäck finns bäver och bisam.

På försommaren sjunger näktergal, rosenfink, järnsparv och gärdsmyg. Du kan också få se fiskgjuse och bivråk jaga. I tjärnar och vikar simmar blåsand, skäggdopping och svarthadedopping.

Mångtusenårig historia

Naturen i Strömbäck-Kont är ett resultat av inlandsis och hav. Långsmala uddar i nord-sydlig riktning är formade av inlandsisen. Rundslipade räfflade berghällar visar den avsmältande inlandsisens rörelse mot söder.

Uddarna och den snabba landhöjningen (8 mm per år) har format många intressanta vikar. Vissa av dem är vare sig havsvik eller insjö utan något mitt emellan. Hatten är en havsvik där du kan spå väder. Tränger vattnet in genom Verksundet är det lågtryck och havet stiger. Rinner vattnet ut ur sundet är det högtryck och havsnivån sjunker.

Bygden kring Strömbäck-Kont har en tretusenårig historia. Nära Sörböle, 5 km västerut, finns jättelika gravrösen från bronsåldern och de flesta byarna finns på kartor från 1500-talet.

Sidan publicerades