Interiörbild från Umeå konsthall i Väven med Victoria Anderssons utställning "TIDEN LIDER".

Umeå konsthall i Väven med Victoria Anderssons utställning "TIDEN LIDER", 12 september 2020 - 7 februari 2021.

Umeå konsthall

Med uppdraget att stärka den lokala konstscenen och skapa förutsättningar för yrkesverksamma konstnärer att verka i Umeå, ligger konsthallens fokus på konstnärerna i närområdet tillsammans med ett urval av samtida svenska och internationella utövare.

Vi vill skapa förutsättningar för upplevelser som speglar olika idéer och arbetssätt inom det samtida bild- och formområdet. Med syftet att engagera och ge ingångar till aktuella utställningar och projekt, samarbetar vi både inom Väven, med andra institutioner, föreningar och enskilda utövare.

Med en verksamhet som länkar samman konst och pedagogik, vill vi vara både inkluderande och utmanande, där olika människors erfarenhet tas till vara för att skapa upplevelser och dialog.

Yrkesverksamma konstnärer

Är du yrkesverksam konstnär och vill samarbeta med Umeå konsthall?

Möjligheter till samarbete för konstnärer

Besök och öppettider

Information covid-19
Uppdaterad 2020-12-16

Med anledning av Region Västerbottens skärpta restriktioner har Umeå kommuns kulturförvaltning beslutat att ställa in all programverksamhet under perioden 11 november 2020 - 17 mars 2021. Beslutet gäller också Umeå konsthall som är fortsatt stängt till och med 17 mars, men kan behöva vara stängt längre beroende på hur smittläget ser ut. Vi uppdaterar här på webben kring när vi kan öppna igen.

Umeå konsthall
Storgatan 46 A
Väven, plan 3

Sidan publicerades