Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Förlängt beslut: Ingen uthyrning av skollokaler på grund av risk för smittspridning

Umeå kommun har beslutat om att inte hyra ut skollokaler (skolkök, skolsalar, matsalar, aulor och liknande) samt att inte upplåta lokaler för övernattningar för exempelvis tillresande idrottsföreningar.

Beslutet om att inte hyra ut skollokaler grundar sig på att det inte finns möjligheter att upprätthålla den städnivå som krävs enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Beslutet om att inte upplåta lokaler för övernattningar grundar sig på att kommunen vill begränsa smittspridning av coronaviruset.

Nytt beslut om förlängning av restriktionen togs i stadsdirektörens ledningsgrupp under vecka 45 och gäller numera fram till 31 mars 2021 (tidigare beslut gällde fram till årsskiftet).

Sidan publicerades