Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Rutiner för att minska risken för smittspridning på fritidsgårdar och mötesplatser för unga

I och med spridningen av coronaviruset så genomförs en hel del åtgärder för samtliga fritidsgårdar och mötesplatser för att minska smittspridningen. Exempelvis har det införts nya hygien- och städrutiner och varje gård har restriktioner för hur många besökare som släpps in samtidigt.

Hamnmagasinet ungdomens hus är en öppen mötesplats som riktar sig till ungdomar mellan 15–25 år. Vanligtvis tar verksamheten emot 70-100 ungdomar per kväll och är därmed den mötesplats som har flest besök.

– Vi vill att både personal och besökare ska känna sig trygga med att komma till våra mötesplatser. Vi har jobbat intensivt med nya rutiner i flera veckor för att minska risken för smittspridning bland både personal och besökare. Vi tar det här på stort allvar och följer rekommendationer från myndigheter och de beslut som tas av regeringen, säger Åsa Säfsten Boman, avdelningschef Fritid unga, Umeå kommun.

Flera åtgärder vidtagna

– Vi gör kontinuerliga riskbedömningar och handlingsplaner utifall vi skulle behöva stänga på grund av nya rekommendationer eller beslut från myndigheter, men även om det skulle uppstå personalbrist på grund av sjukdom, fortsätter Åsa.

För Hamnmagasinet ungdomens hus gäller regeln att max 50 stycken vistas i lokalen samtidigt i enlighet med regeringens beslut. En värd finns vid entrén för att hålla räkningen samt för att uppmana till att besökarna börjar med att tvätta händerna ordentligt med tvål och vatten samt att hålla avstånd till varandra i lokalen. De uppmanar även besökare att gå hem och vila om de känner sig sjuka eller visar på symptom. Särskilda riskbedömningar och åtgärder har gjorts för varje enskild fritidsgård vilket innebär att några av fritidsgårdarna enbart släpper in max 30 personer.

– Det har varit viktigt att säkerställa att det finns goda möjligheter till att hålla avstånd. Därför har vi kollat på alla mötesplatser och gjort särskilda bedömningar utifrån ytorna besökarna rör sig på. Idag har vi generellt inte lika många besökare, däremot måste vi kunna säkerställa att vi kan ha kontroll så att antalet inte överskrider vad som är lämpligt i lokalen eller tillåtet enligt riktlinjerna, avslutar Åsa.

Nya städ- och hygienrutiner har även införts för minimera smittspridningen. På Hamnmagasinet har även öppettiderna minskats, både för att skapa mer utrymme för att genomföra städning inför kommande dag, men även för att minska risken för att smittspridning i lokalerna. På de mötesplatser som har kaféverksamhet har det införts nya rutiner för att följa de nationella riktlinjerna. Större arrangemang som samlar många besökare som exempelvis Påsklovsdisco har även ställts in.

Mer information

Läs mer om fritidsgårdarna och mötesplatserna för unga på www.umea.se/unglänk till annan webbplats

Sidan publicerades